Home Page Image
  Bekijk uw vakantierekening online!!
 
Activate your eBox!


Welkom op onze Site

CONGEMETAL
Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
Maatschappelijke zetel : A.Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel 
Ondernemingsnummer : 409.085.721


 

Lijst van de vakantiefondsen

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid

Pensioenfonds Metaal

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De sociale zekerheid

Agoria, federatie van de technologische industrie

Onmiddellijke toegang tot uw bevolkingsdossier bij het Rijksregister (Enkel e-id)

Nog meer eID toepassingen...

Je eGov profiel

Je eBox

Bespaar tijd met je eID

Google
;