Home Page Image
  Bekijk uw vakantierekening online!!
 
 
 


Welkom op onze Site

CONGEMETAL
Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
Maatschappelijke zetel : Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel 
Ondernemingsnummer : 409.085.721


 

Ik kan niet aanloggen met mijn Electronische Identiteitskaart:
Heeft u een kaartlezer? Hebt u de software geinstalleerd?
Een kaartlezer kan u kopen (ong. €10) in elke IT store of IT afdeling in een grootwarenhuis

 

Firefox add-on:
Aangezien het niet automatisch werkt op Firefox:
Installeer de Firefox add-on manueel.
Configureer de Belgium Root certificaten in Firefox.

Google Chrome updaten!

Kaarlezers voor iPad, de iPhone en de iPod

 

Documenten opvragen lukt niet:
Update je acrobat reader !
Deze worden soms aanzien als een popup, je kan de popups toelaten en deze beveiligde site toevoegen in de lijst met vertrouwde websites --> hestarten explorer nadien !!

 
Er is niet voldoende vakantiegeld berekend :
Kijk al je prestaties na, mischien hebben we nog niet alle gegevens of zijn er nog gegevens bij een ander vakantiefonds.
 
Ik krijg niet de mogelijkheid mijn rekeningnummer te wijzigen:
U heeft waarschijnlijk aangelogd met de token, u kan uitsluitend wijzigen indien u aanlogt met de Electronische Identiteitskaart
 

Mijn gegevens voor het vakantiejaar zijn niet beschikbaar :
Hebt u het vorige jaar als arbeider gewerkt? Zoja: neem contact op met het vakantiefonds!
Zoneen: Vakantiegeld is berekend op de prestaties van het vorig jaar.

 
Ik heb mijn rekeningnummer online aangepast maar mijn vakantiegeld is reeds gestort op een afgesloten/andere rekening:
Van het ogenblik dat de bank ons het geld terug bezorgt gaan wij het nodige doen om u zo spoedig mogelijk te betalen op het juiste nummer.
 
Een Token voor niet inwoners van Belgie :
Om een token te verkrijgen voor de niet-inwoners voor deze site te consulteren, dient de betrokken persoon telefonisch contact op te nemen met Fedict.
Vanuit België: 0800 16 586 optie 3
Vanuit een ander land: 0032 2 474 50 60 optie 3
Tijdens het contact zullen bepaalde elementen gevalideerd worden om de identiteit van de betrokken persoon te verzekeren.
Na verificatie van de identiteit, maakt Fedict een gebruikersnaam en paswoord aan.
Om te vermijden dat een ander persoon zich frauduleus voordoet, vragen wij deze in persoon te komen ophalen. De Token zal dan aan hem automatisch verstuurd worden via de post, net als bij de online procedure.
Het inschrijvingskantoor van Fedict te Brussel is uitsluitend toegankelijk op afspraak, tijdens de werkdagen van publieke diensten tussen 9h30 en 16h00.
 
Ik heb niet het bedrag ontvangen dat vermeld is op mijn fiscale fiche:
Dit is het belastbaar bedrag, verminder dit met de fiscale inhouding en u krijgt het nettobedrag. Het is mogelijk dat er meerdere betalingen hebben plaatsgevonden, ook van andere dienstjaren. U krijgt een totaalbedrag van alle betalingen in een inkomstenjaar.
 

Ik weet mijn pincode niet meer van m'n Eid :
Als u uw pin- en pukcode kwijt of vergeten bent, kunt u via de website van de FOD Binnenlandse Zaken nieuwe codes aanvragen.
U kunt ook bij de gemeentelijke administratie nieuwe codes aanvragen.
Als u driemaal na elkaar een foute pincode intikt, dan blokkeert de microchip. U kunt de microchip deblokkeren met uw pukcode. Daarvoor moet u met uw elektronische identiteitskaart en uw pukcode naar het loket van de gemeentelijke administratie gaan.

 
Ik heb dit jaar geen fiscale fiche ontvangen voor mijn belastingen:
In een normaal dienstjaar met 1 betaling voor dat jaar zal er u geen extra fiscale fiche gestuurd worden. Op het moment van de betaling sturen wij u een berekening, met de vermelding van het aantal vakantiedagen en de bedragen voor de aangiften van uw inkomsten van dat jaar. Dit zou moeten volstaan. Een document met uitsluitend de vakantiedagen of de fiscale bedragen kan u bekomen via de egovsite.