Home Page Image
  Bekijk uw vakantierekening online!!
 
 
Activate your eBox! 

CONGEMETAL
Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
Maatschappelijke zetel : A.Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel 
Ondernemingsnummer : 409.085.721


 

eGov
Op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) onder de noemer van "Burger"; online diensten, "mijn vakantierekening", is er een toepassing die u toelaat om uw vakantierekening beveiligd te consulteren.
Beveiliging :
- TOTP identificatie via smartphone/tablet (met gebruikersnaam, een paswoord en een code van de app )
- itsme
- Elektronische identiteitskaart en uw geheime code, een kaartlezer verbonden met de pc, eID software
---> error on page ???

Kaarlezers voor iPad, de iPhone en de iPod

Firefox heeft een extra Addon nodig!

De houders van een elektronische identiteitskaart uitgegeven na 28 februari 2014 moeten de laatste versie van de eID-software gebruiken om toegang te krijgen.
Gratis eID lezer bij je Belfius rekening!

Filmpje: De elektronische identiteitskaart

Wat kan u raadplegen?
- Het bedrag
- De duur (aantal verworven vakantiedagen in een voltijds-vijfdagenstelsel)
- Adres en betalingsgegevens
- Bedragen en aantal dagen die de basis zijn van de berekening
- Datum en betalingswijze van de reeds uitgevoerde betalingen
- Nog uit te voeren betalingen met geplande datum.
- Vanaf 2016, de correspondentie tussen u en Congemetal.

Wat kan u wijzigen (enkel met eID )?
- Uw betaalgegevens
- Uw correspondentieadres
- Uw taalcode van onze correspondentie

Wat kan u opvragen/afdrukken?
- Attest van de berekening en eventuele reeds uitgevoerde betalingen (Vakantiejaar = dienstjaar + 1 )
- Attest van het aantal verworven vakantiedagen (berekend volgens prestaties in het dienstjaar)
- Attest voor de aangifte van de inkomsten van vorig jaar. ( inkomstenjaar = vakantiejaar vorig jaar)

   
Ga rechtstreeks naar de website eGov"mijn vakantierekening"  
   
Een gebruikersgids voor de toepassing « Mijn vakantierekening »  
   
Nog meer eID toepassingen...  

Je eGov profiel (Mijn digitale sleutels)
Je eBox (persoonlijke, gecentraliseerde en beveiligde elektronische brievenbus)

 

Ik weet mijn pincode niet meer van m'n eID :
Als u uw pin- en pukcode kwijt of vergeten bent, kunt u via de website van de FOD Binnenlandse Zaken nieuwe codes aanvragen.

 
   
Om een toegang te verkrijgen voor de niet-inwoners voor deze site te consulteren, dient de betrokken persoon zich laten registreren in een registratiekantoor, ambasade of consulaat.
Hebt u geen eID en wenst u toegang tot onze online overheidsdiensten? Dan kan u zich laten registreren in een registratiekantoor. Er is een registratiekantoor bij FOD Beleid en Ondersteuning – DG Digitale Transformatie in Brussel, maar u kan ook terecht bij een gemeente met een lokaal registratiekantoor. Om misbruik te vermijden, moet u zich op afspraak persoonlijk aanmelden bij het registratiekantoor. Na een identiteitscontrole wordt u geregistreerd. Bij deze registratie krijgt u een persoonlijke activatiecode op papier en ontvangt u een activatielink via e-mail. Zodra u een digitale sleutel hebt geactiveerd via de activatielink en -code, krijgt u op basis van uw gebruikersnaam, wachtwoord en digitale sleutel toegang tot de onlinediensten van de overheid, en kan u ook uw digitale sleutels beheren. Meer info?
 
   

Help, ik heb problemen op de site.....