Home Page Image
  Bekijk uw vakantierekening online!!
 
 
 


 

CONGEMETAL
Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
Maatschappelijke zetel : A.Reyerslaan, 80 - 1030 Brussel 
Ondernemingsnummer : 409.085.721


 

Privacyverklaring:
Het aan ons doorgegeven bankrekeningnummer kunt u steeds online bekijken en/of wijzigen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens met uitsluitend als doel het uitbetalen van het vakantiegeld en het versturen van attesten m.b.t. het vakantiegeld, welke onze missie is zoals wettelijk bepaald.
Deze website houdt geen persoonlijke informatie bij, wij lezen noch plaatsen cookies.

 
Acrobat reader


Bankattest
(
Dit zijn invulformulieren, u kunt deze al invullen met “Adobe Reader” alvorens af te printen.)
In te vullen door de arbeider om een wijziging van betaal of adresgegevens door te geven aan Congemetal.
PL wesja Polska
- UK Bankcertificat - certificado bancario - Bankbescheinigung -Attestation_bancaire

Informatie aanvullende vakantie arbeiders ------ Formulier aanvraag aanvullende vakantie

Koninklijk besluit van 23/11/2006 inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn.
Aangifteformulier kind(eren) tenlaste

Informatie uitbetaling vakantiegeld van een overleden arbeider

Aanvraagdocument uitbetaling vakantiegeld van een overleden arbeider      Polska

276 Grensarbeidersverklaring -Toepassing van het Aanvullend Protocol inzake grensarbeiders bij het Frans-Belgisch
dubbelbelastingverdrag van 10 maart 1964 tot voorkoming van dubbele belasting, zoals ingevoegd door artikel 2
van het Avenant bij de Overeenkomst ondertekend op 12 december 2008.